contratacion
Novas
auga turbia o burgo

A veciñanza de Culleredo esixe un subministro de auga potábel de calidade e a fin dos episodios constantes de turbidez

O BNG propón bonificacións para as persoas afectadas

As posibles deficiencias na rede poderían solucionarse coa licitación do servizo, que leva varios anos sen contrato

Ler novas
Novas
Rotura da cuberta do parque das Brañas

A obra de construción da cuberta que rompeu nas Brañas levaba meses paralizada

A obra non fora recibida, pero si pagada ao 90%.

A proxecto tiña un prazo de execución de 6 meses que a adxudicataria reduciu a 2.

O contrato establecía penalizacións por demora na entrega.

O 2 de outubro de 2020 a estrutura rompe e hai que desmontala, non se sabe a cargo de quen, 15 meses despois de que se tivera que ter entregado.

Ler novas
Novas
estrutura cuberta parque Tierno Galván

O BNG interésase pola situación da cuberta do parque infantil do Paseo de Tierno Galván

O BNG recibiu numerosas queixas veciñais polo peche prolongado deste espazo e pola presenza de columnas no espazo de xogos infantís.

O 29 de maio o BNG dirixiu un escrito ao Goberno Municipal interesándose polo sistema empregado na execución das unións entre as columnas e a cuberta.

O 3 de xuño o Goberno Municipal informou do traslado desa solicitude ao Servizo de Medio Ambiente, Servizos e Obras, pero a día de hoxe aínda non temos constancia da elaboración do informe.

Unha vez máis en Culleredo estaríamos perante unha obra que se executa dun xeito distinto ao establecido no Prego de condicións técnicas.

Ler novas
Novas
Río Trabe - obra muro contención

Non prospera a proposta do BNG de investigar a obra do Río Trabe

A moción presentada polo BNG para investigar as irregularidades nas obras do Río Trabe tivo o apoio de todos os grupos da oposición menos os da Marea e Cidadanos, que ao absterse facilitaron que a proposta fose rexeitada cos votos do PSOE.

Un informe do Xefe de Servizo de Arquitectura e Urbanismo pon en evidencia graves diferenzas entre o proxecto orixinal e o executado en temas como o sistema previsto, o tramo de actuación, a pendente ou os materiais empregados.

A inclinación do noiro pasou do 25% que figuraba no proxecto, ao 50% e até o 60%, sen constar estudos técnicos previos, podendo afectar á seguridade estrutural.

Ler novas
Novas
A Garrocha

Volvemos levar ao Pleno a situación da Garrocha

Malia termos preguntado en numerosas ocasións, seguimos sen poder constatar o pagamento do canon anual pola empresa concesionaria, que ascende a 24.000€ anuais.
 
As instalacións da Garrocha poderían axudar a cubrir a demanda existente de instalacións deportivas por parte de veciñanza e dos clubes, e ser un referente a nivel comarcal.

Ler novas
Novas
apagón en Vilaboa

Queixas polo mal funcionamento do servizo de mantemento do alumeado público

O BNG trasladará as queixas recibidas polo mal funcionamento do servizo de mantemento do alumeado público, que nos costa 265.000 € anuais, e a súa ineficacia na reparación de incidencias.

Pediranse explicacións polo incumprimento do establecido nos pregos de contratación no referente á existencia dun servizo 24 horas para atención de avisos.

Os empregados públicos de servizo deben dispor dunha instrución clara de como dar traslado inmediato das incidencias ao operario de garda.
 

Ler novas
Novas
2018 01 25 pleno rc

O BNG pide a revisión do contrato de Gabinete de Prensa

Despois de solicitar en repetidas ocasións información sobre o contrato, o que finalmente facilitou o Goberno Municipal ten data de xaneiro de 2018 e vixencia anual, non constando contrato anterior.

As facturas deste servizo viríanse sucedendo mensualmente durante un período superior a un ano, antes de que aparecera por arte de maxia ese contrato de inicios de 2018.
 
A lei prohíbe expresamente a contratación verbal ás Administracións Públicas, que suporía a omisión total e absoluta dos procedementos legalmente establecidos.
 
Ademais de vulnerar as normas de contratación pública poderíase estar a incurrir tamén en cesión ilegal de traballadores, vulnerando a lexislación laboral.
Ler novas
Novas
Pleno Municipal presidido por Julio Sacristán

O servizo de axuda a domicilio de Culleredo sen contrato

O contrato para a xestión do servizo de axuda a domicilio, cun importe de 646.006,44 euros anuais, venceu o 8 de febreiro sen que se presentaran os pregos para a súa renovación. Súmase así aos outros 6 servizos que están a prestarse sen contrato, elevando os pagos irregulares do Concello a máis de 1.200.000 euros/anuais.

O goberno de Julio Sacristán amósase incapaz de cumprir as súas obrigas, ben porque non queren, ben porque non saben. Esquecen que os xestores dos recursos públicos deben respetar o marco legal igual que o resto dos cidadáns. Non se poden xestionar os fondos públicos sen control.

Ler novas
Novas
a escada

O BNG solicita contratar a limpeza viaria con empresas sociais

Solicitamos incluír no Contrato de Limpeza cláusulas sociais que permitan a súa contratación con Centros Especiais de Emprego e/ou Empresas de Inserción Sociolaboral, sector no que Culleredo conta con varios centros e institucións pioneiras. Esta posibilidade xa foi posta en práctica por outros concellos da contorna.

Ler novas