escolarización
Novas

Apoio unánime á moción do BNG en demanda dun novo plan de escolarización para Culleredo

O Pleno Municipal aprobou demandar á Xunta o comezo inmediato dos traballos precisos para a elaboración dunha nova planificación escolar de Culleredo.

A iniciativa é froito dos contactos do BNG coa comunidade educativa do Concello.

A moción do BNG aprobada polo Pleno inclúe a necesidade de impartir ESO no rural.

O novo plan de escolarización debe consensuarse e elaborarse de xeito democrático coa comunidade educativa.

O plano actual foi definido como “obsoleto” pola inspectora de zona.

Ler novas
Novas
119059170_1974300696034230_7973130589868059341_n

O BNG leva ao Parlamento a necesidade dunha nova planificación escolar para Culleredo

A comunidade escolar de Culleredo leva tempo a demandar maior atención educativa por parte do goberno do PP.

Entre as súas demandas está a creación dun centro de Ensino Secundario Obrigatorio (ESO) na zona rural do concello.

A inspectora de zona, reunida co Consello Escolar Municipal, recoñecía recentemente que a planificación de Culleredo "está obsoleta" e que cabería revisala antes da entrada en vigor da nova Planificación Xeral de Culleredo.

A nova planificación debería refacer a distribución e asignación aos centros de referencia, e mellorar as condicións de estudo do alumnado residente na zona rural.

Ler novas
Novas
novo IES Rego de Trabe

Preocupación polos problemas continuos na escolarización en Culleredo

Culleredo ven sufrindo, ano tras ano, problemas de escolarización que non se están a resolver coa apertura dos novos centros, debido á desorganización existente.

É necesaria a elaboración consensuada dun mapa educativo axeitado para Culleredo, partindo da análise da situación actual, que planifique e concrete os estudos que se poderán seguir en cada centro, completando a oferta educativa.

Nen a Consellaría de Educación nen o Concello poden escudarse nas decisións individuais das familias para declinar as súas responsabilidades nos problemas de escolarización.

O Goberno Municipal debe velar pola calidade do sistema educativo en Culleredo, e loitar poque os alumnos e alumnos do noso Concello sexan escolarizados nas condicións de calidade exixíbeis a día de hoxe, sen agardar a que unha "man invisíbel" lles resolva a situación.

Ler novas