vilaboa
Novas
Rúa do Souto, onde a edificación prevista elevarase até 20 metros sobre o nivel da rúa.

Regreso ao pasado. O Culleredo de José Ramón Rioboo.

- O proxecto presentado polo Concello para o Pazo dos Serrano confirma o nulo interese do Goberno Rioboo por aprobar o novo PXOM e a súa querencia por un concepto de urbanismo ancorado no pasado.

- O proxecto desbarata as previsións de preservar un espazo verde de gran valor para o desfrute dos veciños e veciñas de Vilaboa.

- Ingnóranse as advertencias da Xunta sobre o impacto da construción de edificios de até 6 alturas nun entorno con vivendas unifamiliares e edificacións catalogadas.

- O BNG solicitará o acceso e a publicación na Sede Electrónica de todo convenio existente entre os propietarios dos terreos e o Concello e elaborará un documento de alegacións que poñerá ao dispor da veciñanza.

 

Ler novas
Novas
10527445_638283289635984_6773438338390106796_n

O BNG pide o adiamento da obra de Vilaboa até asegurar a existencia de aparcamento alternativo

Na xuntanza cos veciños e comerciantes, o Alcalde improvisou a ocurrencia de eliminar as paradas de bus, e que os buses fagan as paradas nunha vía que soporta máis de 21.000 vehículos ao día, sen nengún estudo que o avale.

A promesa de creación dun aparcadoiro alternativo, co desenvolvimento da UA16, depende dun Departamento de Urbanismo que acumula retrasos na concesión de licencias, e da aprobación dun novo PXOM paralizado na súa tramitación dende a chegada ao goberno municipal de José Ramón Rioboo.

A veciñanza e os comerciantes de Ribados aínda están a agardar polos aparcadoiros prometidos en reiteradas ocasións dende 2018.

Ler novas
Novas
AP-9 ao seu paso por Vilaboa

O BNG de Culleredo consegue o apoio unánime da corporación para tres grandes reivindicacións sociais

O BNG acadou o compromiso da corporación para reclamar a suspensión do anteproxecto do Vial 18 ao non contemplar a ampliación da AP9 a catro carrís por sentido.

O vindeiro curso escolar é unha incerteza en canto a medidas de seguridade e calidade educativa, polo que se solicita á Consellería de Educación unha normativa urxente.

Apoio unánime para as reivindicacións das persoas LGTBIQ+ con motivo da celebración do Orgullo.

Ler novas
Novas
Entre as emendas rexeitadas está a que solicitaba melloras no entorno de Fonte da Balsa

O BNG demanda celeridade para asegurar a estabilidade dos terreos na Fonte da Balsa

Tono Chouciño pide celeridade polo risco de novos esborallamentos e a publicación dos estudos xeotécnicos realizados.

O Goberno Municipal ten unha débeda moral cos veciños e veciñas de Fonte da Balsa, que levan meses esperando ser recibidos para falar deste problema.

En 2013 o actual alcalde, daquela concelleiro de Obras, afirmaba que a obra se ía realizar "da forma máis breve posíbel". Durante as últimas eleccións municipais depositáronse materiais de obra na zona, que despois foron retirados.

Ler novas
Novas
montaxe planos Zapateira, área do Casino

Solicitude de informe sobre a afectación do Proxecto de ampliación do Casino a parcelas públicas ou comunais

Este xoves reiteraremos no Pleno a solicitude de apertura dun expediente de comprobación sobre a afectación do "Plan de equipamentos en solo rústico do Casino da Coruña" a propiedades municipais ou en man común.

Esta solicitude foi denegada polo Goberno Municipal nas Comisións Informativas da semana pasada. Para presentala ao Pleno contouse co apoio de concelleiros de Alternativa dos Veciños, Marea Veciñal e da concelleira non adscrita

Xa no 1901 hai constancia de "montes de los pueblos" na Zapateira. No ano 1958 a parcela ocupada actualmente polo Casino aínda constaba no Catastro a nome do Estado.

As probas documentais atopadas, xunto coas testemuñas recollidas, son indicios suficientes como para que o Concello realice as pesquisas pertinentes e actúe despois en consecuencia.

Ler novas
Novas
Vilaboa Camiño da Carballeira cortado

Queixas polo corte dun camiño en Vilaboa

Segundo as testemuñas, o camiño da Carballeira trátase dun camiño tradicional que leva moitísimos anos aberto ao público.

O BNG trasladou as queixas recibidas ao Goberno Municipal, preguntando pola situación do camiño e se figura ou non no inventario de camiños públicos.

Ler novas