Deporte
Novas
A Garrocha

Volvemos levar ao Pleno a situación da Garrocha

Malia termos preguntado en numerosas ocasións, seguimos sen poder constatar o pagamento do canon anual pola empresa concesionaria, que ascende a 24.000€ anuais.
 
As instalacións da Garrocha poderían axudar a cubrir a demanda existente de instalacións deportivas por parte de veciñanza e dos clubes, e ser un referente a nivel comarcal.

Ler novas
Novas
20171021 a garrocha rc2

En que situación se atopa A Garrocha?

A previsión de ingresos por canons incluída nos Orzamentos para 2018 é inferior ao canon que ten que pagar unha soa adxucataria, a que está ao cargo da Garrocha.

O Complexo Deportivo da Garrucha, que podía ser un referente para toda a Comarca, atópase severamente deteriorado, mesmo en cuestións relativas á seguridade das persoas, usuarias ou non das instalacións.

O Goberno Municipal foi incapaz de aclarar a situación, que podería ser merecente de sancións e mesmo da reversión da concesión.

Ler novas
Novas
Pista de fútbol da Universidade Laboral

O BNG demanda a salvagarda do recinto deportivo de Acea de Ama

Concello e Xunta deben vixiar o cumprimento do Plan Especial aprobado en 2012 e salvagardar o recinto fronte aos continuos recortes e a deterioración que está a padecer.

Suprimíronse pistas deportivas para crear aparcadoiros, fíxose un recheo nun humidal protexido, e hai un mantemento das instalacións moi deficiente.

Ler novas