contrato
Novas
Pleno de outubro de 2020, sobre a calidade da auga

O goberno municipal rexeita ofrecer compensacións ás persoas afectadas pola constante deficiente calidade da auga

O BNG propuña contrapartidas para os reclamantes verificados

Tamén se pediu a adecuación dos prezos da auga, tendo en conta que a empresa non paga canon por falta de contrato

Ler novas
Novas
A Garrocha

A denuncia do BNG perante a Fiscalía precipita a rescisión do contrato da Garrocha

Só despois da denuncia do BNG perante a Fiscalía, o Goberno Municipal acelerou os trámites para a aprobación da resolución do contrato de concesión da Garrocha nun pleno urxente.

O BNG leva dende 2011 tratando de conseguir a resolución da Concesión, perante os incumprimentos da empresa.

O informe da Tesourería Municipal permite coñecer o importe da débeda da concesionaria: 326.609€, moi superior ao aval depositado de 120.000€.

As funcionarias habilitadas nacionais afirman no seu informe que o expediente posto ao seu dispor estaba incompleto, ao tempo que manifestan a necesidade de depurar responsabilidades.

A recuperación do Complexo poderá axudar a cubrir a demanda existente de instalacións deportivas.

O Goberno Municipal debe contactar co actual cadro de persoal para estudar a súa situación.

Ler novas
Novas
A Garrocha

O pleno aproba a proposta de resolución do contrato da Garrocha como demandaba dende hai anos o BNG

En 2012, cando se iniciou un primeiro expediente de resolución, a concesionaria xa adebedaba máis de 120.000€

Non temos constancia do pagamento das últimas anualidades (24.000€ anuais) nen da débeda anterior.

Hai tamén incumprimentos en materia de medio ambiente e dos servizos que se deberían prestar pola concesionaria.

Nengún dos concelleiros con responsabilidades nesas áreas, incluído o alcalde, foi quen de contestar ás preguntas formuladas por Tono Chouciño.

O aval depositado, de 120.000€, é a todas luces insuficiente para cubrir os prexuízos xerados.

Ler novas
Novas
Terminal do Aeroporto desde O Bosque

O BNG interésase polo contrato da asesoría para as alegacións do aeroporto

O BNG non atopou nengunha referencia á existencia dun expediente para a contratación do contrato de asesoría para a redacción das alegacións ao proxecto do Plan Director do Aeroporto.
 
Como en calquera contrato de servizos das Administracións Públicas, ademais de figurar cal é a empresa ou profesional contratada, deberían figurar os requisitos e a solvencia exixidos.
 
Se como parece non se celebra o Pleno Ordinario correspondente ao mes de agosto, e non téndose reunido a Comisión Especial de Seguemento do Plan Director dende a súa constitución, carécese de información do estado en que está a redacción das alegacións.
 
Gustaríanos coñecer as condicións do contrato e os avances na elaboración das alegacións, e que se dese a oportunidade de realizar aportacións tanto aos restantes partidos políticos de Culleredo como á cidadanía en xeral.
Ler novas
Novas

O goberno municipal non aclara a situación do contrato de limpeza viaria

O anterior contrato foi asinado en xaneiro de 2002 cunha vixencia de 10 anos, a razón de 450.000€ anuais. Hoxe, case 5 anos despois do seu remate, seguimos a pagar eses 450.000€ anuais, sen que consten prórrogas e sen que se actualizase o seu importe, nun contexto no que as administracións públicas reduciron os prezos das súas contratacións nun 30%.

Ler novas
Novas

Novas achegas ao contrato de limpeza viaria

Limpeza mensual de macroobxectos na marxe da Ría, cláusulas sociais, inclusión do servizo de mantemento dos váteres públicos, pipicáns, servizo de mantemento dos lavadoiros tradicionais, ou mesmo que se corrixa a referencia ao Convenio Colectivo do sector, que ao noso entender non é o de "ocio educativo e animación sociocultural".

Ler novas
Novas

O BNG pide aclaracións do contrato de limpeza viaria.

O último contrato de limpeza viaria rematou en xaneiro de 2012, sen que consten prórrogas, polo que solicitaremos informes sobre o xeito en que se pagaron as facturas posteriores esa data, sumándose así aos servizos públicos de Culleredo que se están a prestar en precario.

Ler novas