centro-de-saude
Novas
Centro de Saúde do Portádego

Malestar por cambios no Centro de Saúde asignado e no horario de atención sen previo aviso

O Servizo Galego de Saúde modificou, sen previo aviso, o Centro de Saúde e o horario de atención médica a un cupo enteiro.

Ademais de cambiarlles a estas persoas o profesional de medicina de familia asignado, deixóuselles co profesional de enfermaría previo, noutro centro e con diferente horario de atención.

Unhas 1600 persoas viron gravemente dificultado o seu acceso aos recursos sanitarios nun momento de máxima tensión da pandemia.

O BNG reclama maior responsabilidade na xestión dos recursos e unha solución axeitada ás necesidades das persoas afectadas.

Ler novas
Novas
Portádego chapuza entrada

Caos na apertura do novo Centro de Saúde

A improvisación e falta de información na apertura do Centro de Saúde do Portádego orixinou longas colas nos mostradores tanto do Portádego como de Acea de Ama, polo que é preciso reforzar o servizo de atención.

A Xunta incumpre o compromiso de crear dous novos cupos de medicina de familia e baixar os cupos a 1500 usuarios, ao tempo que reduce a atención pediátrica en horario de tarde.

No Centro do Portádego aínda están por resolver tanto os accesos peonís dende a N550 como o problema do aparcamento, malia ter o Goberno Municipal aprobación dende agosto para acondicionar o campo de fútbol para ese fin.

Ler novas
Novas
20170418 paso peóns electo carballo n550

Falta de información na apertura do Centro de Saúde do Portádego

A falta de 5 días para a súa apertura aínda non se notificaron os cambios ás persoas afectadas. Débese garantir a posibilidade de optar a un profesional en horario de tarde para poder conciliar coas obrigas laborais e escolares, e evitar a saturación do Servizo de Urxencias.

Dende a N550 (Avda. de Vilaboa e Avda. González Garcés) é imposíbel chegar a pé ao novo centro usando as beirarrúas e os pasos de peóns, moito menos en cadeira de rodas.

Ler novas
Novas
O BNG de Culleredo reparte  'Pastillas para a paciencia' ante o retraso reiterado na apertura do novo Centro de Saúde

Pastillas para a paciencia no Centro de Saúde do Portádego

O BNG de Culleredo realizou un reparto simbólico de "Pastillas para a Paciencia" para denunciar o incumprimento reiterado de todos os prazos e promesas de apertura no Centro de Saúde do Portádego. O último anuncio de apertura foi para a segunda quincena de febreiro, sen que nin sequer se recibiran as cartas informativas polas persoas afectadas.

Reivindicamos tamén a necesidade de reducir os cupos médicos mínimo a 1500 persoas por profesional, tal e como se comprometeu a Consellaría, aumentando para iso o número de profesionais.

Ler novas
Novas
centro de saúde

O BNG demanda mellorar a dotación sanitaria en Culleredo

O BNG inicia unha campaña para recoller as demandas dos veciños e veciñas de Culleredo ante a saturación do Centro de Saúde de Acea de Ama e as incertezas sobre a apertura do novo centro do Portádego, para facerllas chegar ao Goberno Galego. Lembra o compromiso da Consellaría de Sanidade de limitar os cupos a 1500 persoas por médico, cando actualidade rondan ou superan as 1700.

Ler novas
Novas
portádego feijoo rioboo risas

Queixas pola falta de médicos no Centro de Saúde

A falta de previsión na cobertura das ausencias provocou numerosas queixas dos usuarias e dos usuarios do Centro de Saúde de Acea da Ma, mentras o novo centro do Portádego continúa pechado e se descoñece cal será a súa dotación de medios humanos e materiais.

Ler novas