Manual de instrucións do Rexistro Electrónico

MINIATURAS YOUTUBE (1)
Manual de instrucións do Rexistro Electrónico
Nestas semanas de confinamento teñen chegado numerosas dúbidas sobre o uso do Rexistro Electrónico, única vía da que a veciñanza dispón para rexistrar calquera instancia. Ante a falta dun manual que indique as instrucións para o seu uso, decidimos recoller os pasos básicos no seguinte documento.
Manual de instrucións do Rexistro Electrónico