AUGA POTÁBEL

O BNG urxe solucionar os problemas do subministro de auga potábel

auga turbia o burgo

Esta semana reperíronse os problemas coa turbidez da auga da traída en Culleredo, que se veñen repetindo con demasiada frecuenza.

Aínda que o Goberno Municipal, a preguntas do voceiro do BNG-Asembleas Abertas, ten afirmado que non supón perigo para a saúde, é preciso atopar a orixe do problema e pórlle remedio.

O BNG urxe solucionar os problemas do subministro de auga potábel

Esta semana volveron producirse en Culleredo problemas pola turbidez da auga da traída, que orixinou numerosas queixas de veciños e veciñas do noso Concello.

Estas incidencias repítense con moita asiduidade e dende o BNG-Asembleas Abertas de Culleredo xa se lle transladou ao Goberno Municipal a necesidade de atopar a súa orixe e pórlle remedio. Até o de agora os responsábeis muncipais limitáronse a afirmar que a salubridade da auga subministrada estaba asegurada, mentras que as empresas encargadas do subministro afirman descoñecer a orixe destes problemas.

Tono Chouciño lembra que o servizo de subministro de auga potábel está a prestarse en precario "dende xuño de 2015, despois dunha prórroga xa cualificada de ilegal pola secretaría e a intervención muncipais, a empresa encargada do subministro está a prestar o servizo sen contrato, o que nos ofrece dúbidas sobre o uso dos datos dos veciños e veciñas na xestión diaria".

Para o voceiro nacionalista é moi difícil que nesta situación de precaridade se poida planificar e prestar un servizo desta magnitude nas condicións axeitadas, "é preciso rematar dunha vez con esta situación na que ninguén sabe nada, ninguén parece ser responsábel, e que, como estamos a ver, só provoca prexuízos e inseguridade aos nosos veciños e veciñas".

O BNG urxe solucionar os problemas do subministro de auga potábel