ria-do-burgo
Novas
plan parcial cordeda

O BNG pregunta ao Concello polo Patrimonio municipal

Preguntámonos como pode ser que estando obrigados os polígonos urbanísticos a ceder edificabilidade ao Concello, e co grande desenvolvemento urbanístico vivido nas últimas décadas en Culleredo, o Concello non tivese terreos para cumprir o convenio do Colexio Ría do Burgo. 

Ler novas
Novas
CEIP e Pavillón Ría do Burgo

En que situación se atopa o Pavillón Polideportivo Ría do Burgo?

O BNG amplía a súa petición de información sobre o Colexio tamén ao Pavillón Polideportivo anexo pois, segundo a información disponíbel, estaría construído en terreos catalogados como Zona Verde. 

Neste tipo de solo só se poden executar instalacións deportivas ou culturais descubertas, que non excedan os 7 metros de altura.


 

Ler novas
Novas
CEIP Ría do Burgo actualidade

O BNG pregunta pola situación do CEIP Ría do Burgo

É preciso coñecer se o edificio ten licenza de ocupación e actividade, se os seguros cubren calquera accidente que teña lugar na instalación educativa, e o xeito en que o Concello pensa repor a legalidade urbanísta do Centro

Ler novas
Novas
chan roto polideportiva

Desperfectos no parquet da Polideportiva de Cordeda

Trala aparición de diversos desperfectos no parquet da polideportiva de Cordeda, entre eles a rotura dalgunha das táboas, pedimos a valoración dos danos e súa reparación. Pedimos tamén a determinación de se os danos gardan relación coa colocación dunhas canastras móbiles cun sistema de rodamento non axeitado para esa superficie, problema que denunciamos no seu momento e que supostamente xa estaba arranxado.

Ler novas
Novas
CEIP Ría do Burgo actualidade

O goberno municipal de Culleredo non recurrirá a sentenza do colexio Ría do Burgo.

A sentenza obriga ao pago de 1,5 millóns de euros por invadir propiedade privada na construción do CEIP Ría do Burgo, incumprindo Convenio que foi proposto polo Alcalde, Julio Sacristán, a quen o Pleno facultou para "levar a bo fin o Convenio", cousa que evidentemente non aconteceu.
Segundo o Convenio o Concello debía facilitar á promotora unha parcela con 3000 m2 de edificabilidade, cando a parcela que se adquiría a tiña de 120 m2. Ademais, para poder ocupar a parcela debería tela recalificado, cousa que nunca fixo. A sentencia deixa o CEIP Ría do Burgo en condicións de precariedade urbanística.
O BNG-Asembleas Abertas de Culleredo votará en contra dun Orzamento que asume un negocio que resultou ruinoso e hipoteca as arcas municipais, sen nengún tipo de depuración de responsabilidades.
 

Ler novas
Novas

Novas achegas ao contrato de limpeza viaria

Limpeza mensual de macroobxectos na marxe da Ría, cláusulas sociais, inclusión do servizo de mantemento dos váteres públicos, pipicáns, servizo de mantemento dos lavadoiros tradicionais, ou mesmo que se corrixa a referencia ao Convenio Colectivo do sector, que ao noso entender non é o de "ocio educativo e animación sociocultural".

Ler novas