exposición
Novas
Proxecto de Vial18 e novo vial paralelo

O BNG demanda a exposición pública dos proxectos relacionados co Vial18

A engádega dun novo viario, acordado entre o Goberno de Rioboo e o Ministerio, sen sometelo a exposición pública, xera indefensión entre as persoas afectadas.

A exposición debera incluír tanto ese novo vieiro paralelo ao proxectado inicialmente, como o proxecto de duplicación da AP9 ao seu paso por Vilaboa, até a área de servizo.

Os proxectos do Estado e da Xunta para o Vial18 e a Vía Ártabra parecen encamiñados a xerar tráfico na AP9, en beneficio da empresa explotadora.

As infraestruturas viarias deben planificarse consensuadamente a nivel comarcal, sempre buscando  o beneficio social do conxunto da cidadanía.

As contínuas engádegas e modificacións do proxecto do Vial18 veñen a demostrar a súa improcedencia, debendo retomarse a opción de conexión en Almeiras a través da área de servizo e do vial do aeroporto.
 

Ler novas
Novas
portada pxom 2

Apoiamos a proposta da veciñanza para esixir unha nova exposición pública do PXOM

O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Culleredo anuncia o seu apoio ás reivindicacións veciñais que solicitan unha nova exposición pública do PXOM.

Tono Chouciño, concelleiro nacionalista que acudiu á reunión convocada polos veciños, destaca a labor de investigación e documentación destes ante a falta de transparencia do Goberno Municipal.

Ler novas
Novas
Ortofoto do Concello de Culleredo, contida na documentación do proxecto de PXOM

O BNG demanda unha nova exposición do proxecto de PXOM

O BNG emprenderá unha campaña informativa á veciñanza "para animar aos vecinos e veciñas a que reclamen un dereito, non só individual, senon tamén colectivo, posto que non só é trascendente a reposta á súa  alegacion individual senon que tamén o é o resultado das alegacións dos demais"

Ler novas