ACEA DE AMA

O BNG pregunta á Xunta pola responsabilidade no mantemento do recinto de Acea de Ama

Rúa central da Laboral, cortada polas obras de EMALCSA
Rúa central da Laboral, parcialmente cortada polas obras de EMALCSA

O BNG rexistrou no Parlamento Galego dúas preguntas ao Goberno da Xunta sobre a responsabilidade no mantemento e na vixilancia das instalacións do recinto deportivo de Acea de Ama.

As instalacións presentan un evidente estado de deterioro, debido á falla de investimentos e dunha axeitada conservación das mesmas.

A empresa pública EMALCSA realizou obras no recinto, agora paralizadas, sen a correspondente licenza urbanística, que debería ter contado coa autorización previa da Xunta.

O BNG pregunta á Xunta pola responsabilidade no mantemento do recinto de Acea de Ama

O BNG de Culleredo presentou, a través dos representantes nacionalistas no Parlamento Galego, dúas preguntas ao Goberno da Xunta de Galiza sobre a responsabilidade no mantemento e vixilancia das instalacións do recinto deportivo de Acea de Ama, á vista do seu evidente deterioro.

No escrito presentado detállase como, debido á falla de investimentos e dunha axeitada conservación das instalacións. Entre as deficiencias denunciadas, que se ven nun simple exame visual, está a situación do tellado do edificio central, ao que se lle caen as tellas; o campo de rugby, no que os xogadores e xogadoras teñen que esquivar as irregularidades do terreo; as pistas de pádel invadidas pola vexetación; a reconversión pola concesionaria dunhas pistas deportivas en aparcadoiro; ou a caída, outra vez, da valla perimetral na zona da rúa Vicente Risco.

A esta situación de precariedade das instalacións únese a realización de obras no recinto pola empresa pública EMALCSA sen licenza urbanística, que debería ter contado obrigatoriamente coa autorización previa da Xunta de Galiza, tal como esixe agora a orde de paralización das obras e a orde de reposición da legalidade.

Por todo isto, o portavoz do BNG en Culleredo, Tono Chouciño, pide saber "quen manda neste recinto, quen é o responsábel do estado das instalacións, quen é responsábel de que no seu interior se fagan obras que condicionan o seu uso e alteran o seu estado natural. Parece que a ninguén lle importa o estado no que se encontra ese recinto, pero á veciñanza de Culleredo si que lle importa, xa que é un patrimonio que é seu."

O BNG pregunta á Xunta pola responsabilidade no mantemento do recinto de Acea de Ama