mapa-educativo
Novas
novo IES Rego de Trabe

Preocupación polos problemas continuos na escolarización en Culleredo

Culleredo ven sufrindo, ano tras ano, problemas de escolarización que non se están a resolver coa apertura dos novos centros, debido á desorganización existente.

É necesaria a elaboración consensuada dun mapa educativo axeitado para Culleredo, partindo da análise da situación actual, que planifique e concrete os estudos que se poderán seguir en cada centro, completando a oferta educativa.

Nen a Consellaría de Educación nen o Concello poden escudarse nas decisións individuais das familias para declinar as súas responsabilidades nos problemas de escolarización.

O Goberno Municipal debe velar pola calidade do sistema educativo en Culleredo, e loitar poque os alumnos e alumnos do noso Concello sexan escolarizados nas condicións de calidade exixíbeis a día de hoxe, sen agardar a que unha "man invisíbel" lles resolva a situación.

Ler novas