obras
Novas
obras EMALCSA avda Rutis

Paralizadas as obras de EMALCSA por carecer de licenza

Técnicos municipais paralizaron as obras de EMALCSA despois de interesarse o reprentante do BNG, Tono Chouciño, pola súa situación.

As obras carecen do título habilitante, que é a licenza de obras, e das autorizacións previas das administracións afectadas.

Segundo o informe do Xefe de Urbanismo só contan con "un documento de seguridade e o nomeamento dun coordinador de seguridade ao que se unen uns planos soltos".

Hai unha escandalosa falta de control e de coordinación entre os distintos departamentos municipais, derivada da incapacidade manifesta dos seus responsábeis políticos.

Ler novas
Novas
Sanción Augas de Galiza Río Trabe

Sanción ao Concello de Culleredo polas obras no Río Trabe

Augas de Galiza sanciona ao Concello por modificar o noiro do paseo fluvial sen autorización e incumprindo as condicións establecidas.

A obra, cun importe de 140.000€, está a ser investigada tamén polo Xulgado nº3, trala denuncia do PACPRONA da Garda Civil.

Débese asegurar que os cambios introducidos non afectan á estabilidade da obra e repercutir ás persoas responsábeis calquer sobrecoste que os seus actos poidan supoñer para o Concello.

O actual alcalde, daquela Concelleiro de Obras e Medio Ambiente, fixo caso omiso dos avisos tanto do representante do BNG como dos técnicos municipais, que alertaban das irregularidades.

Ler novas
Novas
Río Trabe - obra muro contención

Investigacións abertas polas obras do Río Trabe

A execución da obra ten un requerimento do Xulgado nº3 por unha denuncia do servizo do PACPRONA da Garda Civil.

Augas de Galiza tamén abriu expediente sancionador pola realización de obras que incumpren a autorización dada, que pode derivar nunha sanción de 30.000€

De confirmarse a sanción, o BNG pedirá a repercusión patrimonial da mesma ás persoas responsábeis.

Ler novas
Novas
Río Trabe - obra muro contención

O BNG pide explicacións polas obras do Río Trabe

Despois da consulta do expediente, o Goberno Municipal non foi quen de negar que as obras que se realizan, cun coste de máis de 140.000€,  non se axusten ao proxecto aprobado, tan só responde cun "xa falaremos cando remate a obra"

Ler novas
Novas
Río Trabe - obra muro contención

O BNG pide explicacións polas obras do Río Trabe

Despois da consulta do expediente, o Goberno Municipal non foi quen de negar que as obras que se realizan, cun coste para erario municipal de máis de 140.000€,  non se axusten ao proxecto aprobado, tan só responde cun "xa falaremos cando remate a obra"

Ler novas