electricas
Novas
Instalación Eléctrica en Culleredo

Aprobación unánime da proposta do BNG de instaurar taxa ás empresas enerxéticas

A taxa, pola utilización ou aproveitamento do dominio público local polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos, está validada por sentenzas do Tribunal Supremo. Para Tono Chouciño a situación actual é totalmente inxusta, xa que "as veciñas e veciños de Culleredo aportan máis de 11 millóns de euros ao ano en impostos e taxas, mentres que grandes empresas enerxéticas gozan dun réxime virtual de exención fiscal".

Ler novas