contratos
Novas
o cartaz recollía o patrocinio do Concello de Culleredo, agora negado polo Goberno Municipal

O BNG destapa que se pagaron 50.000€, de forma ilegal polo Morriña Festival

No expediente consta unha autoliquidación, a nome do Concello de Culleredo, dun Canon de ocupación do dominio público, por valor de 17.391,28€, Canon que debería ter sido abonado pola empresa promotora.

Entre as facturas pagadas con reparos da Intervención constan 2 por valor de 32.360,90€, en concepto de compra de entradas para o Festival.

En total son case 50.000€ sen que conste contrato algún que respalde o gasto realizado polo Goberno de Culleredo

As asociacións e entidades culturais de Culleredo levan 2 anos agardando pola convocatoria das subvencions para o mantemento das súas actividades.

Ler novas
Novas
2018 novo plan director máxima expansión do aeroporto

Demandamos ao Goberno Municipal que se poña a traballar

Por segundo mes consecutivo o Goberno Municipal non presentou proposta algunha ao Pleno para a súa aprobación. Isto demostra a carencia da máis mínima capacidade de iniciativa política do Goberno de José Ramón Rioboo e a súa total falta de ideas, que levan a Culleredo á paralización.

Malia os múltiples anuncios, o PXOM segue paralizado e o número de servizos públicos que carecen de contrato vai en aumento, cando eran coñecedores de que a Lei de Contratos aprobada en novembro de 2017, que entrou en vigor en marzo deste ano, ía implantar directivas europeas, aprobadas no 2014, que buscan loitar contra a corrupción.

Se o BNG non demanda a creación urxente dunha Comisión de Seguimento do Plan Director do Aeroporto aínda estaríamos agardando pola reacción do Goberno Municipal.

Ler novas