Estatutos do BNG

A XVI Asemblea Nacional do BNG, celebrada en Marzo de 2017, aprobou os "Principios organizativos e normas de funcionamento do BNG". Podes descargalos a partir da seguinte ligazón.

 

estatutos