taxa
Novas
O BNG propón modificacións na taxa pola subministración de auga potábel

O BNG propón modificacións na taxa pola subministración de auga potábel

O servizo de subministración de auga potábel está a prestarse en precario dende 2015, logo dunha prórroga de un ano aprobada malia os reparos de Intervención e da Secretaría municipais.

O BNG solicita que se desconte dos recibos o canon que debería pagar a empresa concesionaria, segundo o estudo económico incluído no prego de contratación presentado en 2015.

Solicita tamén que se estuden descontos pola mala calidade na prestación do servizo, en función dos días no que este é deficiente, e que os recibos se pasen ao cobro unha vez rematado o prazo de recurso contra a taxa.
 

Ler novas
Novas
Aprobación unánime da proposta do BNG de instaurar taxa ás empresas enerxéticas

Aprobación unánime da proposta do BNG de instaurar taxa ás empresas enerxéticas

A taxa, pola utilización ou aproveitamento do dominio público local polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos, está validada por sentenzas do Tribunal Supremo. Para Tono Chouciño a situación actual é totalmente inxusta, xa que "as veciñas e veciños de Culleredo aportan máis de 11 millóns de euros ao ano en impostos e taxas, mentres que grandes empresas enerxéticas gozan dun réxime virtual de exención fiscal".

Ler novas