portadego
NOVAS
Solicitamos protección para as quintas históricas do Portádego

Solicitamos protección para as quintas históricas do Portádego

Trátase dun conxunto de vivendas do século XIX e inicios do XX de alto valor arquitectónico, cultural e histórico, que se atopan á entrada a Culleredo polo Camiño Inglés.

Actualmente presentan un pésimo estado de conservación e, nalgúns casos, chegan a supoñer un perigo para peóns e vehículos.

 

Ler nova
NOVAS
Caos na apertura do novo Centro de Saúde

Caos na apertura do novo Centro de Saúde

A improvisación e falta de información na apertura do Centro de Saúde do Portádego orixinou longas colas nos mostradores tanto do Portádego como de Acea de Ama, polo que é preciso reforzar o servizo de atención.

A Xunta incumpre o compromiso de crear dous novos cupos de medicina de familia e baixar os cupos a 1500 usuarios, ao tempo que reduce a atención pediátrica en horario de tarde.

No Centro do Portádego aínda están por resolver tanto os accesos peonís dende a N550 como o problema do aparcamento, malia ter o Goberno Municipal aprobación dende agosto para acondicionar o campo de fútbol para ese fin.

Ler nova
NOVAS
Falta de información na apertura do Centro de Saúde do Portádego

Falta de información na apertura do Centro de Saúde do Portádego

A falta de 5 días para a súa apertura aínda non se notificaron os cambios ás persoas afectadas. Débese garantir a posibilidade de optar a un profesional en horario de tarde para poder conciliar coas obrigas laborais e escolares, e evitar a saturación do Servizo de Urxencias.

Dende a N550 (Avda. de Vilaboa e Avda. González Garcés) é imposíbel chegar a pé ao novo centro usando as beirarrúas e os pasos de peóns, moito menos en cadeira de rodas.

Ler nova
NOVAS
Pastillas para a paciencia no Centro de Saúde do Portádego

Pastillas para a paciencia no Centro de Saúde do Portádego

O BNG de Culleredo realizou un reparto simbólico de "Pastillas para a Paciencia" para denunciar o incumprimento reiterado de todos os prazos e promesas de apertura no Centro de Saúde do Portádego. O último anuncio de apertura foi para a segunda quincena de febreiro, sen que nin sequer se recibiran as cartas informativas polas persoas afectadas.

Reivindicamos tamén a necesidade de reducir os cupos médicos mínimo a 1500 persoas por profesional, tal e como se comprometeu a Consellaría, aumentando para iso o número de profesionais.

Ler nova
NOVAS
O BNG demanda mellorar a dotación sanitaria en Culleredo

O BNG demanda mellorar a dotación sanitaria en Culleredo

O BNG inicia unha campaña para recoller as demandas dos veciños e veciñas de Culleredo ante a saturación do Centro de Saúde de Acea de Ama e as incertezas sobre a apertura do novo centro do Portádego, para facerllas chegar ao Goberno Galego. Lembra o compromiso da Consellaría de Sanidade de limitar os cupos a 1500 persoas por médico, cando actualidade rondan ou superan as 1700.

Ler nova
NOVAS
Queixas pola falta de médicos no Centro de Saúde

Queixas pola falta de médicos no Centro de Saúde

A falta de previsión na cobertura das ausencias provocou numerosas queixas dos usuarias e dos usuarios do Centro de Saúde de Acea da Ma, mentras o novo centro do Portádego continúa pechado e se descoñece cal será a súa dotación de medios humanos e materiais.

Ler nova
NOVAS
Pleno Municipal Setembro 2016

Pleno Municipal Setembro 2016

Este xoves, 29 de setembro, terá lugar no Salón de Plenos da Casa do Concello, en Tarrío, o Pleno Municipal correspondente ao presente mes, ás 20.30h. do serán.

Ler nova