obras
Novas
A veciñanza de Culleredo esixe un subministro de auga potábel de calidade e a fin dos episodios constantes de turbidez

A veciñanza de Culleredo esixe un subministro de auga potábel de calidade e a fin dos episodios constantes de turbidez

O BNG propón bonificacións para as persoas afectadas

As posibles deficiencias na rede poderían solucionarse coa licitación do servizo, que leva varios anos sen contrato

Ler novas
Novas
A obra de construción da cuberta que rompeu nas Brañas levaba meses paralizada

A obra de construción da cuberta que rompeu nas Brañas levaba meses paralizada

A obra non fora recibida, pero si pagada ao 90%.

A proxecto tiña un prazo de execución de 6 meses que a adxudicataria reduciu a 2.

O contrato establecía penalizacións por demora na entrega.

O 2 de outubro de 2020 a estrutura rompe e hai que desmontala, non se sabe a cargo de quen, 15 meses despois de que se tivera que ter entregado.

Ler novas
Novas
O BNG esixirá responsabilidades pola rotura da cuberta do parque das Brañas

O BNG esixirá responsabilidades pola rotura da cuberta do parque das Brañas

A obra rompe antes de recibila pero está pagada nun 90%.

Hai dous meses o BNG preguntou por que estaba valada unha obra que debía terse recibido hai máis dun ano. Pedirá depuración de responsabilidades.

A Deputación, que financiou a obra a través do POS 2018, debería investigar o sucedido.

O incumprimento dos pregos de contratación é habitual nas obras municipais.

Hai máis obras que están sen recibir e abertas ao público, coa responsabilidade conseguinte para o Concello.

Ler novas
Novas
O BNG interésase pola situación da cuberta do parque infantil do Paseo de Tierno Galván

O BNG interésase pola situación da cuberta do parque infantil do Paseo de Tierno Galván

O BNG recibiu numerosas queixas veciñais polo peche prolongado deste espazo e pola presenza de columnas no espazo de xogos infantís.

O 29 de maio o BNG dirixiu un escrito ao Goberno Municipal interesándose polo sistema empregado na execución das unións entre as columnas e a cuberta.

O 3 de xuño o Goberno Municipal informou do traslado desa solicitude ao Servizo de Medio Ambiente, Servizos e Obras, pero a día de hoxe aínda non temos constancia da elaboración do informe.

Unha vez máis en Culleredo estaríamos perante unha obra que se executa dun xeito distinto ao establecido no Prego de condicións técnicas.

Ler novas
Novas
Posíbeis irregulariades nas obras da Urbanización A Ría

Posíbeis irregulariades nas obras da Urbanización A Ría

Con data de 15 e de 21 de maio o BNG rexistrou dous escritos dirixidos ao Goberno Municipal no que se lle referían as posíbeis irregularidades.

A empresa, que tivo que xustificar a súa oferta por ser anormalmente baixa, tería empregado técnicas máis baratas das estipuladas nos pregos de contratación, podéndose comprobar agora como o executado non se axusta ao previsto.

Ler novas
Novas
Paralizadas as obras de EMALCSA por carecer de licenza

Paralizadas as obras de EMALCSA por carecer de licenza

Técnicos municipais paralizaron as obras de EMALCSA despois de interesarse o reprentante do BNG, Tono Chouciño, pola súa situación.

As obras carecen do título habilitante, que é a licenza de obras, e das autorizacións previas das administracións afectadas.

Segundo o informe do Xefe de Urbanismo só contan con "un documento de seguridade e o nomeamento dun coordinador de seguridade ao que se unen uns planos soltos".

Hai unha escandalosa falta de control e de coordinación entre os distintos departamentos municipais, derivada da incapacidade manifesta dos seus responsábeis políticos.

Ler novas
Novas
Sanción ao Concello de Culleredo polas obras no Río Trabe

Sanción ao Concello de Culleredo polas obras no Río Trabe

Augas de Galiza sanciona ao Concello por modificar o noiro do paseo fluvial sen autorización e incumprindo as condicións establecidas.

A obra, cun importe de 140.000€, está a ser investigada tamén polo Xulgado nº3, trala denuncia do PACPRONA da Garda Civil.

Débese asegurar que os cambios introducidos non afectan á estabilidade da obra e repercutir ás persoas responsábeis calquer sobrecoste que os seus actos poidan supoñer para o Concello.

O actual alcalde, daquela Concelleiro de Obras e Medio Ambiente, fixo caso omiso dos avisos tanto do representante do BNG como dos técnicos municipais, que alertaban das irregularidades.

Ler novas
Novas
Investigacións abertas polas obras do Río Trabe

Investigacións abertas polas obras do Río Trabe

A execución da obra ten un requerimento do Xulgado nº3 por unha denuncia do servizo do PACPRONA da Garda Civil.

Augas de Galiza tamén abriu expediente sancionador pola realización de obras que incumpren a autorización dada, que pode derivar nunha sanción de 30.000€

De confirmarse a sanción, o BNG pedirá a repercusión patrimonial da mesma ás persoas responsábeis.

Ler novas
Novas
O BNG pide explicacións polas obras do Río Trabe

O BNG pide explicacións polas obras do Río Trabe

Despois da consulta do expediente, o Goberno Municipal non foi quen de negar que as obras que se realizan, cun coste de máis de 140.000€,  non se axusten ao proxecto aprobado, tan só responde cun "xa falaremos cando remate a obra"

Ler novas