Novas
O BNG apoia a recuperación ambiental da península de BUNGE

O BNG apoia a recuperación ambiental da península de BUNGE

O BNG de Culleredo mantivo reunións con diversas asociacións ecoloxistas para estudar as medidas a adoptar para a recuperación ambiental da ribeira do río Mero.

Unha das necesidades máis destacadas é a de ampliar o deslinde costeiro até a Telva, até onde o nivel do río permite que fluctúe a marea.

A recuperación do humidal na península de Bunge é compatíbel coa versión do PXOM coñecida no 2013, e permitiría crear unha infraestructura verde que depure os lodos que hoxe en día van dar á Ría do Burgo.

Ler nova
En que situación se atopa A Garrocha?

En que situación se atopa A Garrocha?

A previsión de ingresos por canons incluída nos Orzamentos para 2018 é inferior ao canon que ten que pagar unha soa adxucataria, a que está ao cargo da Garrocha.

O Complexo Deportivo da Garrucha, que podía ser un referente para toda a Comarca, atópase severamente deteriorado, mesmo en cuestións relativas á seguridade das persoas, usuarias ou non das instalacións.

O Goberno Municipal foi incapaz de aclarar a situación, que podería ser merecente de sancións e mesmo da reversión da concesión.

Ler nova
A burla dos orzamentos

A burla dos orzamentos

Na práctica prescindiuse da participacion cidadá para decidir o destino do orzamento de investimentos, cando existía un compromiso do Goberno Municipal de que o 25% fose decidido polos veciños e veciñas.

As contas presentan importantes eivas de participación, falla de explicación e precedentes de incumprimentos dos compromisos adquiridos e non executados nos anos anteriores.

Ler nova
O BNG demanda a salvagarda do recinto deportivo de Acea de Ama

O BNG demanda a salvagarda do recinto deportivo de Acea de Ama

Concello e Xunta deben vixiar o cumprimento do Plan Especial aprobado en 2012 e salvagardar o recinto fronte aos continuos recortes e a deterioración que está a padecer.

Suprimíronse pistas deportivas para crear aparcadoiros, fíxose un recheo nun humidal protexido, e hai un mantemento das instalacións moi deficiente.

Ler nova
Pedimos amparo á Valedora do Pobo

Pedimos amparo á Valedora do Pobo

O BNG de Culleredo presentou unha petición de amparo ante a Valedora pola falta de respecto do Goberno Municipal ao dereito de participación e información dos asuntos públicos da oposición.

A petición ven motivada pola falta de resposta a múltiples preguntas e peticións de información, a demora na concesión de acceso aos expedientes solicitados, e a supresión a última hora do Pleno Ordinario, das Comisións informativas e da Xunta de Voceiros do mes de decembro.
 

Ler nova
Queixas polas talas no recinto da Laboral

Queixas polas talas no recinto da Laboral

O BNG reclama á Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta coñecer o resultado da avaliación do estado das árbores, anunciada o ano pasado trala caída dunha sobre varios coches estacionados no recinto.

Cómpre compatibilizar a seguridade das persoas usuarias das instalación coa posta en valor do espazo natural, compensando as árbores taladas e substituíndo as especies foráneas, como os eucaliptos, coa plantación de especies autóctonas, poñendo en valor este espazo natural para o lecer dos nosos veciños e veciñas.

Ler nova
O BNG exixe un novo período de información pública do PXOM

O BNG exixe un novo período de información pública do PXOM

Hai precedentes que apoian a demanda dese novo período de exposición pública, dada a importancia das modificacións introducidas no proxecto dende a anterior, no 2013.

A Memoria Ambiental da Xunta lembra a súa necesidade para o caso modificacións substanciais entre a aprobación inicial e o que se someta a aprobación provisional, como é o caso.

Ler nova
Culleredo, o goberno do caos

Culleredo, o goberno do caos

Despois do pleno inútil de novembro, esta semana o Goberno Municipal convocou un Pleno Extraordinario Urxente para aprobar a súa proposta para o Plan Único da Deputación POS+2018, unhas horas antes de que rematase o prazo, que era de 2 meses, dándolle á oposición menos de 24 horas para avaliar un expediente cun importe próximo ao millón e medio de euros.

Ao mesmo tempo, desconvocaba as Comisións Informativas do xoves e anunciaba a súa intención de non celebrar o preceptivo Pleno Ordinario de decembro e a súa correspondente Xunta de Voceiros, incumprindo así o Regulamento Orgánico Municipal e eliminando a posibilidade de control da labor do Goberno pola oposición.

Ler nova